TÀI & TẬT

TÀI & TẬT

(Có tài có tật.)

Biết nhìn ra tật của mình – cũng là một cái tài.
Biết sửa mình, hay “quản lý tật” – thật sự là đại tài.
Mài sắc và phát triển tài năng – không dễ…
… nhưng cũng không khó, vì Tài vẫn là Tài.
Nhưng chỉ ra Tật, đích đáng và khéo léo – thì khó.
Người ta thích giấu Tật của bản thân và giữ Tật của người khác.
Hoàng đế cởi truồng.
Chỉ ra Tật, rồi dạy cách sửa Tật – kiên nhẫn và cương quyết – thật là đại ơn.
Tuân Tử nói:
“Người chê ta – mà chê đúng, chính là thầy ta. 
Người khen ta – mà khen đúng, chính là bạn ta.
Kẻ vuốt ve nịnh bợ ta bất chấp, chính là kẻ thù của ta vậy.”
Người trọng Tài của ta – phần nhiều là vì họ.
Người chỉ Tật cho ta – chỉ có thể là vì ta, đấy là quý nhân phải tìm phải giữ trong đời.
Thử nhìn quanh xem, đời ta đang có được mấy quý nhân?

Trích từ FB anh Donald -“
Vì vậy, chúng ta hãy luôn chào đón sự phê phán chân thành và động viên cách mà giúp ta phát triển, vượt qua những tật xấu của mình. Dù đôi khi nó có thể làm ta khó chịu, nhưng hãy nhớ rằng, chỉ có thông qua sự hiểu biết và thay đổi chúng ta mới có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Hãy tôn trọng những người dám chỉ ra tật xấu của bạn và giúp bạn cải thiện chúng – họ thực sự là những quý nhân trong cuộc đời bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *