Đạo Hóa – Chương 42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Khi một điều gì đó khởi sinh trong ta, thì ta làm điều đó một lộ trình bài bản (Theo cái ta có: Kiến thức + trải nghiệm + kinh nghiệm). tất cả đều ta làm đều là “Bản ngã” bản ngã này phục vụ cho chính chúng ta mà thôi VÌ

* Sơ khai không có gì hết cả, chỉ có 1 khoảng trống không gian ĐÓ CHÍNH LÀ THẬT – THẬT 100% từ đó khởi sinh lên thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh 64 quẻ dịch. 

64 QUẺ DỊCH TƯỢNG TRƯNG CHO 64 Ý – Ý NGHĨ – Ý NGHĨA CỦA MỖI ĐƯỜNG ĐỜI MỖI NGƯỜI 

Vì thế, tôi mới nói: CHÂN KHÔNG – ĐẠO GỐC = KHÔNG – CHÂN KHÔNG

=> LÀ CÁI THẬT – HIỆN HỮU THẬT – THẬT 100%

Đạo Hóa – Chương 42

Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật.

Vạn vật phụ Âm nhi bão Dương, xung khí dĩ vi hòa.

Nhân chi sở ố duy cô, quả, bất cốc. Nhi vương công dĩ vi xưng. Cố vật hoặc tổn chi nhi ích. Hoặc ích chi nhi tổn.

Nhân chi sở giáo, ngã diệc giáo chi. Cường lương giả bất đắc kỳ tử. Ngô tương dĩ vi giáo phụ.

Dịch nghĩa:

Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật. Vạn vật đều mang Âm ôm Dương, nhờ khí hòa quyện mà nên.
Người ta thường ghét sự cô đơn, góa bụa, bất tài. Nhưng vua chúa lại lấy đó để tự xưng. Cho nên có khi bớt lại thêm, thêm lại bớt.
Điều người xưa dạy, ta cũng dạy: Kẻ hung bạo không chết già. Ta lấy đó làm lời răn dạy.
Bình giảng:

1. Đạo sinh vạn vật:

Câu “Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật” có thể được hiểu theo nhiều cách:
Đạo là nguyên khí sinh ra Âm Dương. Âm Dương giao hòa sinh ra Hình, Khí, Chất. Hình, Khí, Chất kết hợp tạo thành vạn vật.
Đạo là Thái cực, Nhất là Dương, Nhị là Âm. Tam là Âm Dương giao hòa.
Đạo từ Vô thành Hữu, từ Vô danh thành Hữu danh.
Vạn vật đều có Âm Dương, trong Âm có Dương, trong Dương có Âm. Nhờ sự hòa quyện của Âm Dương mà vạn vật sinh sôi nảy nở.

2. Khiêm cung của vương hầu:

Lão Tử khuyên người trên nên khiêm cung. Tự hạ mình sẽ được người tôn trọng. Ngược lại, kẻ kiêu ngạo sẽ bị hạ bệ.
3. Chống bạo lực:

Lão Tử khuyên con người không nên dùng bạo lực. Kẻ hung bạo sẽ không chết già.

Lời bình:

Chương 42 đề cập đến ba chủ đề chính: sự vận hành của Đạo, tầm quan trọng của sự khiêm cung, và bài học về việc chống bạo lực. Lão Tử đã sử dụng những lời văn giản潔, hàm súc để truyền tải những thông điệp sâu sắc về triết lý sống.

Ngoài ra:

Chữ “giáo phụ” có thể được hiểu là “lời dạy của tổ tiên” hoặc “lời dạy của Lão Tử”.
Câu “Cường lương giả bất đắc kỳ tử” được khắc trên bia đá đặt trước đền thờ Hậu Tắc, tổ tiên nhà Chu.
Đoạn dịch và bình giảng này đã được viết lại để:

Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu hơn.
Bổ sung thêm thông tin để làm rõ ý nghĩa của văn bản.
Giữ nguyên ý nghĩa và tinh thần của tác phẩm gốc.
Hy vọng bản dịch và bình giảng này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Chương 42 của Đạo Đức Kinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *