8 loại sức mạnh của các đối tượng trong xã hội

8 Sức mạnh ở đời hay gặp

  • Trẻ sơ sinh dùng tiếng khóc để thể hiện sức mạnh của mình.

  • Phụ nữ thể hiện sức mạnh qua cơn giận dữ.

  • Bọn cướp dùng vũ khí để áp đặt sức mạnh của chúng lên người khác.

  • Vua chúa dựa vào quyền lực để thống trị các vùng lãnh thổ.

  • Người ngu ngốc lấy việc tìm lỗi người khác làm sức mạnh của mình.

  • Người trí tuệ dựa vào sự cân nhắc kỹ lưỡng để thể hiện sức mạnh.

  • Người học thức sử dụng trí tuệ phán đoán để biểu lộ sức mạnh.

  • Bậc tu hành dùng lòng nhẫn nại đối mặt với những điều bất hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *