8 loại sức mạnh của các đối tượng trong xã hội

Tám loại sức mạnh:

  1. La khóc là sức mạnh của đứa bé
  2. Nóng giận là sức mạnh của người đàn bà
  3. Khí giới là sức mạnh của bọn cướp
  4. Quyền thống trị các lãnh thổ là sức mạnh của các vị vua
  5. Thấy lỗi kẻ khác là sức mạnh của những kẻ ngu
  6. Cân nhắc kỹ lưỡng là sức mạnh của các bậc trí tuệ
  7. Suy đi xét lại là sức mạnh của người có học
  8. Nhẫn nại chịu đựng những điều sái quấy của kẻ khác là sức mạnh của người tu hành”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *