Tiến Trình Học Hỏi và Phát Triển Trong Sự Nghiệp: Khám Phá và Chia Sẻ Kiến Thức

Trong suốt hành trình làm việc hơn mười mấy năm, nhận thấy 1 điều:

  • Nếu không biết, hãy nghe.
  • Nếu biết, hãy bàn luận.
  • Nếu giỏi, hãy truyền dạy.

Dựa trên quy tắc này, tôi nhận thấy bản thân mình có những điểm sau:

1. Khả Năng Truyền Dạy

Tôi giỏi và có thể dạy về một số chủ đề như digital marketing, growth, và community building.

2. Khả Năng Bàn Luận

Tôi biết và muốn thảo luận với những người giỏi và thú vị về các lĩnh vực như product, business, go-to-market, web3/blockchain, AI, data, và nhiều hơn nữa.

3. Mong Muốn Nghe và Học

Tôi không biết và muốn học thêm về finance, education, leadership, mindfulness, fundraising, sustainability, và nhiều lĩnh vực khác.

Với những điểm trên, tôi đã lên kế hoạch cho tương lai như sau:

  • Đối với điểm 1: Tôi sẽ tìm kiếm và trao đổi với những đối tác phù hợp và chuyên nghiệp, những người có cùng phong cách với mình.
  • Đối với điểm 2: Tôi sẽ tổ chức một series Night Talk, bắt đầu từ tập đầu tiên vào thứ 5 này. Tôi sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin, và khách mời chắc chắn là những người giỏi, thú vị và có kinh nghiệm chiến trường.
  • Đối với điểm 3: Tôi sẽ tìm mentor(s) trong các lĩnh vực trên, và tôi tự tin mình có giá trị để đem lại cho mentor(s) của mình từ điểm 1 và 2.

Tôi hi vọng điểm 1 sẽ được ủng hộ, điểm 2 sẽ được đón nhận, và điểm 3 sẽ tìm được đúng người hướng dẫn khi tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *