Nghề giáo là nghề chỉ đường

Bất cứ khoá học nào Uyên cũng nói câu này trước khi đi vào chia sẻ, bởi Uyên chưa sẵn sàng, bởi trách nhiệm của chữ “THẦY” đối với Uyên rất nặng nề và rất thiêng liêng.
Tuy nhiên như Đức Phật nói Ngài chỉ là một người hướng đạo, vị Thầy chỉ đường, còn đến đích, đạt được mục tiêu hay không, sớm hay muộn là do chính chúng ta. Thầy Uyên thì bảo “là con người sau 40 tuổi nên làm cái nghề “con nợ” đó là làm Thầy”. Nên sự nghiệp làm Thầy cũng là cái Uyên muốn hướng đến nhưng chưa phải lúc này.
Hiện tại KDS vẫn đang là nghề mà Uyên lựa chọn, còn giờ thì đang là “thầy bói” bói coi sang năm coá giầu hay ko 🤣, năm sau giầu thật thì sẽ nhận làm Thầy 🤣. Khi nào sẵn sàng thực hiện 2 chữ “Thầy Giáo” Uyên sẽ nói nha 😤

nguoi-chi-duong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *