Giải thích ý nghĩa của câu nói ‘Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông’ của triết gia Heraclitus

Câu nói “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” của triết gia Heraclitus thường được hiểu là một biểu đạt cho quan niệm về sự thay đổi không ngừng của thế giới.

Heraclistus-River-Twice

Heraclitus tin rằng thế giới luôn luôn thay đổi và không bao giờ giữ nguyên một trạng thái cố định. Khi áp dụng quan điểm này vào câu nói trên, ý nghĩa có thể được giải thích như sau: Khi một người tắm trong một dòng sông, nước trong dòng sông đó sẽ chảy đi và được thay thế bằng nước mới. Do đó, nếu người đó quay lại và tắm lần nữa, họ sẽ tắm trong nước khác, không phải nước mà họ đã tắm lần đầu.

Tương tự, Heraclitus cho rằng mọi sự vụ và hiện tượng trong thế giới này đều không ngừng thay đổi. Chúng ta không thể trải qua cùng một sự kiện hoặc trạng thái hai lần giống hệt nhau vì mọi thứ xung quanh chúng ta và chính chúng ta bản thân đều đang thay đổi liên tục.

 

Nguồn: https://sjjs.edu.vn/binh-giai-cau-noi-khong-ai-tam-hai-lan-tren-cung-mot-dong-song-cua-triet-gia-heraclitus-c-535-c-%E2%80%89475-bc-2/ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *