HÃY TẬP TRUNG VÀO CHÍNH MÌNH

HÃY TẬP TRUNG VÀO CHÍNH MÌNH

1. Ta sống chỉ có một lần.
Đừng bận lòng với những lời ngoài kia.
2. Dù ai nói nhỏ hay nói to,
Chỉ cần có chí, khó nào cũng qua.
3. Chớ có nên nói gần hay xa,
Chuyện ta, ta biết; chuyện người, người lo.
4. Mặc kệ thế gian xoay vần,
Tôi đây còn bận đua với chính mình.
5. Ai ơi, giữ chí cho bền,
Gắng công rèn luyện, có ngày làm nên.
Đừng sợ nếu ai đó nói bạn không làm được, đó là GIỚI HẠN CỦA HỌ, KHÔNG PHẢI CỦA BẠN. Hãy cứ tập trung vào chính mình, bởi đó là cách tốt nhất để làm nên chuyện!
#Nguyễn_Thị_Thạch_Thảo #GEIN_Academy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *