SỰ TIẾN HÓA, THAY ĐỔI LINH HỒN GIỮA NGƯỜI ĐANG SỐNG & NGƯỜI ĐÃ CHẾT

CHIA SẺ GÓC NHÌN TỪ NHÂN ĐIỆN
VỀ SỰ TIẾN HÓA, THAY ĐỔI LINH HỒN GIỮA NGƯỜI ĐANG SỐNG & NGƯỜI ĐÃ CHẾT

(Chia sẻ ý cá nhân đến với một số bạn có yêu cầu – xin truyền điện trước lúc đọc)

Từ định hình Cấu trúc tâm linh vũ trụ vô cùng vô tận và lộ trình tiến hóa trong lĩnh vực linh hồn người của Triết học tâm linh MEL thực hành, thì giữa người sống (còn thể xác) và người chết (đã mất thể xác) luôn có mối quan hệ gần gũi, luôn có khả năng giao tiếp bằng năng lực và tri thức tâm linh vô hình được gọi là linh hồn (vong hồn, hương linh) từ các khía cạnh xúc tiến tiếp cận, thần giao cách cảm khác nhau.

Sự vận động, chuyển hóa, thay đổi linh hồn chỉ có thể xuất phát từ quyền năng tối cao của Đấng sáng tạo (Thượng Đế) bằng các hình thức tương tác tâm linh, được thể hiện rõ trong bài học nhân điện thầy Đáng với các cấp độ, trình độ, cường độ tiến hóa của mỗi một linh hồn người đang sống và linh hồn người khi thể xác đã mất. Đó là những bài học tâm linh, ứng dụng thực hành hóa giải mọi vướng mắc trong đời sống thực tế của con người mà tư tưởng học viên thời nay đã được lĩnh hội bằng nền tảng khoa học tâm linh nhân điện mới, phương pháp tiếp cận hệ sinh thái tâm linh mới, quan niệm mới, góc nhìn tâm linh hoàn toàn mới.

Điển hình là phương pháp Thiền Ứng dụng khoa học tâm linh trong vấn đề tập cơ thể biến thành năng lượng hòa hợp với linh hồn ra ngoài không gian là một hình thức, một quan niệm triết học Đông Phương đặc biệt với trạng thái “Đồng nhất thể” dưới khía cạnh vô danh, đơn cử:

• Linh hồn không thể xác có thể hòa hợp với linh hồn có thể xác người đang sống, đó là:

– Nhiều linh hồn có thể tái kiếp liên tục trên một thể xác vật chất của một kiếp sống con người hiện nay, có sự cho phép của Thượng Đế;

– Linh hồn vị thầy hòa hợp với linh hồn và thể xác giảng viên, có sự cho phép của Thượng Đế;

– Linh hồn vị thầy hòa hợp với linh hồn và thể xác học viên, có cho phép của Thượng Đế;

– Linh hồn không còn thể xác, hội nhập tự tiện, bất hợp pháp theo hình thức Thần kinh giả, không có sự cho phép của Thượng Đế;

• Linh hồn người sống nhập vô thể xác người mới chết theo hình thức giữ lại linh hồn nhập xác hoặc thay đổi linh hồn cho thể xác vừa chết sống lại:

– Ứng dụng khoa học tâm linh để thay đổi linh hồn, cứu người mới chết, giúp người chết được thay đổi linh hồn để thể xác người đã chết sống lại theo nguyên lý Thiên Địa Nhân hợp nhất.

– Ứng dụng khoa học tâm linh nhân điện hội nhập vào thể xác người bị nạn, người bị bệnh bị đau, người bị linh hồn giả khác để cứu họ bằng cách không cho linh hồn rời thể xác, điều chỉnh năng lực hành vi Giả từ linh hồn chánh, linh hồn tế bào họ, giúp họ thoát khỏi bệnh hoạn, nạn tai hay giải thoát tâm linh cho người gặp nạn.

• Linh hồn người sống nhập vô thể xác người sống để điều chỉnh, thay đổi linh hồn người đang sống bằng linh hồn khác:

– Ứng dụng khoa học tâm linh để giúp linh hồn thân nhân (giỏi và làm việc tốt) mới bị chết, được hội nhập vào trong thể xác người khác đang sống có cơ thể tốt để thay thế linh hồn họ, giúp họ mang linh hồn thân nhân tài giỏi để hành đạo, giúp đời.

– Việc Ứng dụng khoa học tâm linh II – Lớp 20 khi thực hành công thức giúp linh hồn thân nhân (giỏi và làm việc tốt) đột ngột chết sớm được hội nhập vào trong thể xác người khác đang sống mạnh khỏe khác (vì mục đích thiện lương) nhằm giúp cho sau này người đó lớn lên thành tài, phụng sự cho quốc gia, dân tộc được hiểu như sau:

1. Về đối tượng tham gia của công thức:

• Đối tượng là linh hồn bất tử bất diệt (BTBD): Linh hồn là một thực thể của Thượng Đế. Mọi hoạt động về lĩnh vực linh hồn đều có sự can thiệp từ Thượng Đế chứ không phải thuộc Đấng thiêng liêng nào cả. Thể xác, nhục thân vật lý là do cha mẹ tạo ra, nhưng linh hồn thuộc về lịch trình kiếp luôn có sự tiến hóa tâm linh. Việc nhập, xuất hồn thuộc đối tượng thể xác bị chết bởi một lý do nào đó là từ quyết định của Thượng Đế;

• Đối tượng chết: Là người thân nhân (tài giỏi, tốt) thể xác đột ngột chết sớm, linh hồn người chết qua bài học huyền thuật từ quyền năng tâm linh, có thể được tái kiếp nhanh chóng tức thì vào đối tượng sống, là thể xác người đang sống cùng dân tộc, màu da (theo lịch trình tiến hóa thì linh hồn thường tái kiếp vào dân tộc khác);

• Đối tượng sống (chọn thể xác người đang sống): Linh hồn người có thể xác đang sống mạnh khỏe được hóa giải cho siêu thoát về khối sáng nhường thể xác cho linh hồn người tài giỏi mới chết (thân nhân học viên lớp 20) hội nhập vào;

• Đối tượng thực hành điều khiển việc thay đổi linh hồn: Là học viên Lớp 20 nhân điện MEL thực hành theo các phương pháp Ứng dụng của bài học.

2. Các trường hợp linh hồn người mới chết được điều khiển cho hội nhập vào thể xác người sống:

• Trường hợp Giúp linh hồn thân nhân mới chết Hội nhập vào thể xác người khác theo bài học với mục đích thiện lương (ngoài mục đích này thì không có tác dụng):

– Phải có học viên trực tiếp thực hành sự việc: Học viên thực hành theo Phương pháp trên để đưa linh hồn của người mới chết sang thay thế LH của thể xác người đang sống;

– Là sự tương tác giữa LH của người chết, thể xác và LH của người sống phải có lực lượng thứ 3 (học viên lớp 20 nhân điện) điều khiển, tác động bằng năng lực tâm linh Lớp 20 của học viên đang sống và thực hiện.

• Trường hợp người sống mời linh hồn người đã chết nhập vào mình:

– Người đang sống tự nguyện mời gọi, cho phép LH người chết thuộc tâm linh nhân gian gồm: LH Bất tử bất diệt, LH tổ tiên ông bà tổ phụ, LH tâm linh vùng miền có cấp độ LH từ dưới LX3 – dưới LX5 hội nhập vào thể xác mình với một lý do nào đó;

• Trường hợp người sống bị linh hồn người đã chết tự tiện hội nhập vào mình:

– Linh hồn người chết (dưới LX3 – dưới LX5) với sự tương thích băng tần của 2 linh hồn có thể tự hội nhập vào được thể xác người sống vì một lý do nào đó tạo thành bệnh Thần Kinh Giả;

3. Điều kiện linh hồn siêu thoát: Theo 3 con đường (tính Đạo).

• Tái kiếp (đầu thai vào trẻ sơ sinh sắp ra đời);

– Thành phần là linh hồn BTBD có cấp độ dưới LX3 – dưới LX5, qua thanh lọc, được Thượng Đế lựa chọn cho tái kiếp vào dân tộc khác trên thế giới;

– LH không thể tự động tái kiếp được . Trừ linh hồn các Đấng Thượng Thiên được tái kiếp vào con người (lúc sơ sinh) vì một sứ mạng nào đó.

• Đi Tu học với Đấng Thượng Thiên hoặc thành linh hồn phò trợ cho con cháu trong gia tộc huyết thống được hưởng năng lượng Thượng Thiên;

– Thành phần là linh hồn BTBD có cấp độ dưới LX3 – dưới LX5, qua thanh lọc, được Thượng Đế lựa chọn, cho phép.

• Trở về khối sáng Thượng Đế (thành hạt sáng tâm linh cơ bản, nguyên sinh không còn linh hồn nữa – phân mảnh linh hồn).

– Mọi linh hồn, dù tiến hóa bất kỳ con đường nào đều được Thượng Đế cho phép.

• Ngoài ra, những linh hồn có cấp độ từ dưới LX3 – dưới LX5 (băng tần thấp hoặc linh hồn vị thầy băng tần cao bị tụt xuống thấp) không được siêu thoát:

– Lang thang, thuộc quản chế của tâm linh vùng miền, các vị thầy Phù thủy hoặc phiêu dạt đeo bám vào các phương tiện vật chất khắp nơi (không đeo bám vào thú vật).

– Đeo bám vào cơ thể người khác thành bệnh Thần Kinh Giả: Đau đầu, nhức mỏi toàn thân, thay đổi tính cách, một con người 2 tính cách.v.v..

– Một linh hồn BTBD băng tần thấp, nếu được người sống chấp thuận không hòa hợp được với linh hồn chánh, chỉ có thể được đeo bám, xuất ra, nhập vào nhiều lần trên các thể xác người sống khác nhau và có thể gây ra các hội chứng (đau đớn, hoảng loạn, xáo trộn) bất thường trên cơ thể người đang sống, trong các thời điểm khác nhau.

– Một linh hồn có băng tần thấp không thể đeo bám vào thể xác có linh hồn mang băng tần cao hơn, trừ trường hợp được thể xác người sống cho phép. Khi âm tần sóng điện đeo bám thì có thể gây ra những hội chứng khác thường trên cơ thể người rất khó chữa trị vì đã có đồng thuận từ trước.

4. Ứng dụng thực hành hóa giải tâm linh:

– Hóa giải theo 3 con đường trên, giúp mọi linh hồn đi siêu thoát;

– Học viên có quyền đưa linh hồn trên LX3 đang tồn tại đeo bám trên thể xác người khác được đi siêu thoát chỉ một trong 2 trường hợp:

+ Phải có yêu cầu của người bệnh bị linh hồn trên LX3 đeo bám hoặc thân nhân ruột thịt của người bệnh khi người bệnh bị mất ý thức về mình;

+ Linh hồn gây xáo trộn đau nhức não bộ, chửi bới, phá phách;

+ Ngoài 2 trường hợp thì không thể đưa linh hồn trên LX3 đeo bám đi siêu thoát, nếu tự tiện thực hành hóa giải sẽ bị vi phạm tâm linh, học viên mất hết khả năng thực hành.

5. KẾT LUẬN:

– Linh hồn là thực thể của Thượng Đế, là con cái của Ngài. Mọi linh hồn khi hội nhập vào thể xác người khác vì mục đích thiện lương hay phải xuất hồn ra khỏi thể xác đều có sự can thiệp và cho phép của Thượng Đế;

– Mọi linh hồn tự tiện hội nhập vào thể xác người khác mà không có sự cho phép của Thượng Đế thì đều vi phạm tâm linh, tạo nên hình thức thần kinh Giả đối với thể xác người đang sống, mặc dù được linh hồn và thể xác người sống đồng thuận (hợp lý, không hợp pháp);

• Trên đây là bài viết về sự Hội nhập về lĩnh vực linh hồn. Tùy từng trường hợp, tùy từng ý nghĩ chủ quan của từng người mà liên hệ đến hoàn cảnh, sự tác ý của mình, giả sử như:

– Linh hồn người hướng dẫn, giảng viên nhân điện có sự đồng thuận từ trước với học viên đang học “sau khi giảng viên chết sẽ cho nhập linh hồn vào thể xác học viên ” thì sau khi chết linh hồn người giảng viên đó có quyền được hợp nhất với thể xác và linh hồn học viên cũ không ?

+ Trường hợp 1. Thượng Đế trao quyền được thực hành nhiệm vụ tâm linh:

Là linh hồn giảng viên, hướng dẫn viên nhân điện mang băng tần cao, có cấp độ từ LX5 – LX7 thì tùy theo sự điều khiển của Thượng Đế, có thể trở lại làm linh hồn vị thầy cấp lớp cho học viên mới thế hệ học sau (linh hồn Đấng Thượng Thiên);

+ Trường hợp 2. Thượng Đế không trao quyền thực hành vì không đủ năng lực thực hành nhiệm vụ tâm linh:

+ Là linh hồn trong quá trình làm công cụ Thượng Đế thực hành chức trách người hướng dẫn, chức trách người giảng viên nhân điện đã vi phạm về Danh, Lợi, Tình lnên bị giảm sút băng tần tâm linh, cấp độ linh hồn tụt xuống dưới LX5, trở thành linh hồn BTBD không được siêu thoát, tư cách không còn thuộc Đấng thiêng liêng cao cả của Thượng thiên (cấp độ trên LX5) mà cấp độ, trình độ linh hồn trở lại mang băng tần tâm linh nhân gian, đạt năng lực dưới LX5 thì khả năng giao tiếp tâm linh chỉ có thể tương đương với chư vị thần linh vùng miền hoặc thầy phù thủy, pháp sư nhân gian mà thôi.

+ Trường hợp 3. Từ linh hồn một người thầy dạy nhân điện đã chết (người giảng viên, người hướng dẫn nhân điện) có thể được hiểu theo 2 khía cạnh sau:

• Linh hồn tại Trường hợp 1 (các Đấng thiêng liêng Thượng Thiên): Tồn tại trong thể xác học viên một cách khách quan, có thực quyền, thi hành nhiệm vụ của Thượng Đế;

• Linh hồn trường hợp 2 (chư vị tâm linh nhân gian): Tồn tại chủ quan được nhập vào theo hình thức thỏa thuận tình cảm hay mong cầu cá nhân, không được Thượng Đế cho phép, trao quyền thực thi nhiệm vụ (đã có linh hồn vị thầy cấp lớp rồi) vô tình trở thành linh hồn chiếm dụng thể xác người khác hoặc lhinh hồn nương theo bảo vệ.

• Băng tần linh hồn này đã bị tụt giảm xuống ngang bằng linh hồn tâm linh nhân gian, nên khi nhập vào thể xác học viên cũ (dù theo thỏa thuận cá nhân) cũng chỉ tồn tại dưới hình thức linh hồn Thần Kinh giả mang băng tần trên LX3 rất khó hóa giải vì được chấp thuận.

• Trường hợp linh hồn này không chịu nổi tương tác trong môi trường băng tần cao của năng lực vị thầy tâm linh cấp lớp mà học viên đang học, thì linh hồn này bị quyền năng thiêng liêng phong tỏa không thoát được, vì thế có thể xảy ra những phản ứng tương tác, làm thần kinh não bộ xáo trộn khác thường, càng học lên cao thể xác và não bộ học viên càng đau nhức kinh khủng là chuyện không có gì lạ cả.

• Phương thức giải quyết: Chính tư tưởng học viên phải thay đổi, mặc dù ân nghĩa trước đây nhưng không chấp nhận linh hồn người hướng dẫn đã chết tồn tại trong mình và có yêu cầu giảng viên khác hay học viên có năng lực thực hành học lớp cao hơn hóa giải cho đi siêu thoát theo 3 con đường trên là hợp lý nhất.

• Nếu đâu đó có bạn đọc hợp tâm ý thì bạn có thể dựa vào nội dung bài viết để tự suy ra cách thức giải quyết, hóa giải băng tần linh hồn đeo bám theo các quan niệm mới về sự tiến hóa của linh hồn rất vi diệu của nhân điện MEL, một cách minh triết về sự vật và giác ngộ về sự việc. Tránh hoài nghi bản thân, lo sợ mơ hồ, dẫn đến nghiệp mĩa mai khả năng ứng dụng ngành học tâm linh thực hành MEL.

• Trường hợp còn thắc mắc thì hãy trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn của mình.

• LỜI KẾT:

– Xin bạn đọc, đọc đâu, bỏ đó. Xin đừng liên hệ với bối cảnh của mình hay người khác rất có thể vô tình hiểu lệch ra ngoài nội dung bài viết, dễ bị hiểu nhầm ý tác giả hay làm tổn thương người khác.

– Việc tự liên hệ, soi xét, gán ghép, liên tưởng, ám thị thụ động vào hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác là ý nghĩ, việc làm của người đọc chứ không phải của tác giả bài viết. Tác giả chỉ đề cập, suy đoán thực trạng đã trãi nghiệm, chiêm nghiệm công thức nhân điện khi giải mã tâm linh về Thân bệnh – Tâm bệnh – Nghiệp bệnh trên cơ thể người sống trong đó có bệnh Thần Kinh Giả, thì phát hiện ra có những vướng mắc tâm linh ngẫu nhiên xảy ra trong quá trình tu tập nhân điện, nên tiện tay viết lại, giữ lại để tự nghiên cứu, kiểm chứng dần.

• Vậy nên cái cách hôm nay “Đẻo cày giữa đường, tìm lời chỉ giáo” cũng là tâm ý muốn học hỏi, áp dụng vào thực tế, mong sao bạn hiền tự tin, phát tâm tích cực, minh triết ý thiêng, lan tỏa cho cộng đồng bằng hữu trên tinh thần cao thượng “Thương và Giúp”./.

Viết đêm theo ý Thiền !
Lưu bút tháng 8 – 2023

Trần Trần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *