Bảng tổng hợp: Triết lý hay của không tử

Triết lý hay của không tử

STT KHÔNG TỬ
01
Có chí thì ham học
Bất chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ đức dày
Làm nên nhờ có thầy
Đủ đầy nhờ có bạn.
Khổng Tử.
   
   
   
   
   
   
   
   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *